UX ekspertværktøjer

Human Centred Design, HCD

Design af en god brugeroplevelse (ux), brugervenlige og intuitive produkter må starte med en korrekt, opdateret og detaljeret forståelse af hvordan mennesker fungerer.

Hvorfor deltage i kurset?

UX ekspertværktøjer er viden om de menneskelige egenskaber der altid er gyldige uanset produkttype, brugertype, kulturforskelle mv. Hermed kan du løbende bidrage med ekspertbaseret input og kvalificere til de mange designbeslutninger der dagligt træffes i produktudvikling. Du kan også lave mere formelle uxReviews og komme med konkrete bud på hvordan designet kan forbedres og optimeres. Sådanne uxReviews baseret på ekspertviden om mennesker er et agilt supplement til de relativt dyre og tidskrævende brugertests. Du kan lave sådanne reviews på alle typer produkter - mekaniske produkter, mekatroniske devices, grafiske skærme, trykt materiale mv. 

Med ekspertværktøjerne får ud også et teknisk præcist og korrekt sprog til at diskutere samspillet mellem bruger og produkt. Det i sig selv kan løfte kvaliteten af mange designbeslutninger. 

Ekspertviden om mennesker gør det også muligt at afkode baggrunden for problemstillinger, der afdækkes i burgertests eller fra andre kanaler som teknisk support. Dermed kan du langt mere målrettet omsætte brugerindsigter til konkrete designtiltag. 

Hvem er kurset henvendt til?

Til dig der ønsker:

 • at arbejde mere målrettet, præcist og effektivt med at designe bedre løsninger baseret på dyb viden om mennesker.

 • ønsker værktøjer til at designe og udvikle brugervenlige og intuitive brugergrænseflader

 • der ønsker viden om UX og ønsker et fælles professionelt ux-sprog på tværs af afdelinger og vertikalt i ledelsesstrukturen

Det du lærer på kurset:

Praktiske og operationelle designværktøjer du kan bruge i dit daglige udviklingsarbejde. Værktøjerne er baseret på de bedste og lettest tilgængelige redskaber fra psykologien (kognition: perception, tænkning, hukommelse, adfærd mm.) og vi formidler dem i et praksis- og anvendelsesorienteret format. Hermed kan du umiddelbart tage kursets indhold i brug i dit daglige arbejde, og bidrage til at designe mere brugervenlige løsninger baseret på dyb viden om mennesker.  

Praktisk information:

UX ekspertværktøjer

Human Centred Design, HCD
2 dage

9.500 Dkr. (eksklusiv moms)

Tidspunkt
Kurset afholdes fra kl. 9:00 - 16.30

• 7. & 8. august 2019
• 13. & 14. november 2019

Sted
Dannebrogsgade 5
1660 København V.
(1200 meter fra Hovedbanegården)

Tilmelding og betaling
Meld dig til kurset herunder. Betaling sker via faktura vi fremsender til dig.

Tilmeld mig
"UX ekspertværktøjer"

Litteratur kurset baserer sig på. 


Færdigheder du får på kurset

Generelle færdigheder

 • Kendskab til centrale designpsykologiske begreber, teorier og metoder.

 • En nuanceret, differentieret og præcis forståelse af “intuitivt”, “brugervenligt” og “brugeroplevelse”.

 • Kunne argumentere for fordele og ulemper ved forskellige designløsninger baseret på ekspertviden.

 • Viden om hvordan basale og intellektuelle færdigheder kan understøttes i teknologidesign.

 • Kompetencer til at udarbejde systematiske uxReviews.

 • Overblik over sammenhængen mellem UX og centrale HCI-værktøjer og metoder.

Centrale begreber

 • Design drivers, guidelines og heuristikker.

 • Human Factors, Usability og UX.

 • Brugergrænseflader.

 • Intuitivt og brugervenligt design.

 • Indlæring og kulturforskelle.

 • Basale menneskelige færdigheder.

 • ISO-standarder inden UX.

 • Kravsspecificering af brugervenlighed.

 • Tilgængelighed og universelt design.


Kursusprogram

 

Dag 1

 1. Introduktion til usability og UX.

 2. Ekspertanalyser og ekspertværkøtjer.

 3. Design drivers, guidelines og heuristikker.

 4. Den basale menneske-model.

 5. Almene og kulturspecifkkke færdigheder.

 6. Design til stress og panik.

 7. Intuitivt design på 7 måder.

 8. uxReview - design og betjeningsreviewet.

 

Dag 2

 • Design Driver 1: Flyt til basale færdigheder.

 • Design Driver 2: Redundans og kongruens.

 • Design Driver 3: Match mentale modeller.

 • Design Driver 4: Ekstern kognition.

 • Design Driver 5: Optimering og konsistens.

 • Design Driver 6: Standarder.

 • Design Driver 7: Benspænd.

 • Root cause analyser.

 • Perception-Cognition-Action (PCA) analyse.

 

Praktisk gennemførelse

Vi ønsker at vores deltagere får størst muligt udbytte af kurset, hvilket vil sige at viden bliver omsat til ændret praksis i deres virksomhed. Derfor er kurset sammensat så deltagerne får indsigt i relevante teorier, værktøjer, processer og metoder der hjælper deltagerne med at komme i gang når de igen er tilbage i deres daglige arbejde og skal prøve kræfter med UX. 

Spørgsmål til kurset?

Hvis du har spørgsmål til kurset så kontakt gerne vores uxCampus undervisningsteam direkte.

 

Alumni

Tilmeld dig vores alumni-gruppe på Linkedin. Her kan du fortsætte din læring ved at stille spørgsmål, dele ideer og indsigter.

 

Om underviseren

Rune Nørager er er Ph.D. i psykologi og har arbejdet med produktudvikling i 15 år på tværs brugertyper og produkttyper.  Rune har gennem hele sit virke bidraget til at bygge bro mellem psykologisk teori og praksis, hvilket har udmøntet sig i en række alsidige ekspertbaserede designværktøjer. 

 
rune norager