Adfærds- og designpsykologi realiserer potentialet i din teknologi 

 
 
 

Brugerteknologi er den ekspertise, vi anvender til at designe dit produkts brugergrænseflade

Vi er eksperter i adfærds- og designpsykologi. Derfor kan vi tilføre brugergrænsefladen i dit produkt avanceret brugerteknologi, der sikrer, at brugerne kan realisere værdipotentialet i dit produkt.

Vi anvender brugeroplevelsen (engelsk user experience, ux) som samlebetegnelse for alle de egenskaber i brugergrænsefladen, der bidrager til at skabe en succes. 


ux-værktøjer målrettet dine behov

Vores ux-værktøjer og leverancer bruges i organisationer, hvor en dyb forståelse af brugerne er forretningskritisk. Værktøjer gør det muligt at arbejde dybdegående, præcist og evidensbaseret med de forretningskritiske adfærdsproblemstillinger, der knytter sig til dit produkt - præcis som du allerede gør med din øvrige forretning. 

Ud over målrettede værktøjer til brugercentreret produktudvikling understøtter vi R&D, markedsføring, beslutningstagere og strategi. 

 
 

Vores ekspertise bidrager til at skabe produkter og services brugerne elsker

Den gode brugeroplevelse er ikke en magisk kvalitet, der tilføjes et produkt eller en service. Den afspejler en dyb indsigt i menneskers psykologi og samspil med omverden. Vores designpsykologiske ekspertværktøjer bidrager med denne viden, så brugerdrevet produktudvikling kan blive ligeså højteknologisk, eksplicit, datadrevet og valideret som de øvrige metoder og værktøjer, din virksomhed arbejder med.


voreskunder