Usability Tests & Måling af UX

Datadrevet produktudvikling

Få en alsidig værktøjskasse til at skaffe relevant og valid data om brugeroplevelsen (UX) i alle faser af udviklingsprocessen. 

Hvorfor deltage i kurset?

At kunne foretage ux-målinger i et produktudviklingsforløb, giver et værdifuldt styringsredskab ingen udviklingsafdeling bør være foruden. UX-målinger udgør en alsidig værktøjskasse, der kan give indsigt i alle aspekter af et produkt: brugeroplevelse, effektivitet, brugervenlighed, tilgængelighed, indlæring, mv. 

Datadrevet produktudvikling bidrager til at udviklingsprojekter målrettes, effektiviseres, kvalitetssikres og valideres.

Gode målinger, der giver brugbare data og et kvalificeret grundlag til at træffe beslutninger om centrale designløsninger, kræver viden om forskellige slags målinger, hvordan de anvendes og hvordan samspillet mellem bruger og produkt iscenesættes. Uden denne viden spilder du i bedste fald din tid, mens du i værste fald får målinger der giver forkerte data og dermed et forkert beslutningsgrundlag. 

Hvem er dette kursus henvendt til?

Værktøjkassen er alsidig nok til at understøtte måling af brugeroplevelsen på tværs af produktkategorier: fysiske produkter, grafiske brugergrænseflader (GUIs), services, brugervejledninger, træningsmateriale mv. 

Kurset giver dig de nødvendige færdigheder til at kunne stå for alle dele af brugertests - herunder bl.a.:

 • Strategisk: valg af de rette tests til de rette typer opgaver

 • Design og planlægning

 • Praktisk gennemførelse (herunder dataopsamling)

 • Analyse, tolkning, formidling og forankring af resultater

 • Implementering af løsninger og opfølgning

Det du lærer på kurset: 

Kurset giver dig et bredt overblik over UX-måling værktøjskassen, så du kan designe målinger der passer netop til din virksomheds produkt og brugere. For at du kan komme hurtigt i gang får du også en række skabeloner for typiske brugertests, der dækker en bred vifte af behov.

Praktisk information:

Måling af UX

Datadrevet produktudvikling

9.500 Dkr. (eksklusiv moms)

Tidspunkt
Kurset afholdes fra kl. 9:00 - 16.30


• 28. & 29. august 2019

Sted
Dannebrogsgade 5
1660 København V.
(1200 meter fra Hovedbanegården)

Tilmelding og betaling
Meld dig til kurset herunder. Betaling sker via faktura vi sender til dig.

Tilmeld mig "Måling af UX"

Baggrundslitteratur


Færdigheder du får på kurset

 

Typer af brugerstudier:

 • Eksplorative brugerstudier.

 • Formative brugerstudier .

 • Summative brugerstudier.

 • Komparative / benchmark studier.

Typer af data: 

 • Performance målinger (tid, fejl, task completion).

 • Interaktionsmålinger (eye-tracking, cursortacking).

 • Forståelsesmålinger (Mental model, card sorting).

 • Subjektive målinger (ratings, præference).

 • Håndteringsmålinger: ethogrammer.

Generelle færdigheder: 

 • Brugerhåndtering.

 • Designe brugerstudie fra A til Z.

 • Lave protokol- og moderatorguide.

 • Iscenesætte samspillet korrekt mellem produkt og bruger i brugertests.

 • Opsamle og analysere data.

 • Prioritere brug af undersøgelser.

 • Vælge den rette målemetode.

 • Afrapportere resultater fra brugerstudier.

 

Kursusprogram

 

Dag 1:

 1. Introduktion til måling af UX

 2. Design af en brugertest

 3. Sikring af valide data

 4. Målinger og brugsscenarier

 5. Subjektive målepunkter (metrikker)

 6. Performance målepunkter (metrikker)

 7. Design af egne målepunkter (metrikker)

 8. Måleudstyr og dataopsamling

Dag 2:

 1. Tænke højt metoden - let men farlig

 2. Eye-tracking som metode

 3. Agile UX-målinger

 4. Fire klassiske undersøgelsesdesigns

 5. Scoring og analyse af data

 6. Afrapportering og brug af resultatet

 7. Protokol og moderator guide

 8. ISO-standarder og brugertests

 

Om underviseren

Rune Nørager er er Ph.D. i psykologi og har arbejdet med målinger af brugervenlighed og brugeroplevelsen i 15 år på tværs brugertyper, produkter og services. Rune har en solid baggrund indenfor eksperimentalpsykologien og underviser desuden som ekstern lektor på IT-Univeristet netop i brugervenlighed og brugeroplevelse - samt måling og kvantificering af denne. 

Praktisk gennemførelse

Vi ønsker at vores deltagere får størst muligt udbytte af kurset, hvilket vil sige at viden bliver omsat til ændret praksis i deres virksomhed. Derfor er kurset sammensat så deltagerne får indsigt i relevante teorier, værktøjer, processer og metoder der hjælper deltagerne med at komme i gang når de igen er tilbage i deres daglige arbejde og skal prøve kræfter med UX. 

Spørgsmål til kurset?

Hvis du har spørgsmål til kurset så kontakt gerne vores uxCampus undervisningsteam direkte.