Strategisk UX

Forankring af UX i din forretning og organisation

Hvorfor deltage i kurset?

Brugerne er nøglen til at realisere et produkts værdi på tværs af produktkategorier og brancher. Derfor er fokus på brugeroplevelsen (UX) forretningskritisk og bør indtænkes strategisk bredt i organisationen (R&D og produktudvikling, HR og medarbejderudvikling, markedsføring og CRM, salg og support).

Med Strategisk UX får du værktøjerne til at kortlægge din virksomheds nuværende UX profil og identificere hvor der er størst strategisk potentiale for at udvikle dit UX-fokus. Du lærer hvordan du kan skabe kulturel forandring i din virksomhed samt planlægge og eksekvere hvert skridt i retning mod at gøre brugeroplevelsen af dit produkt eller service til en del af dine konkurrencemæssige fordele. Du vil ligeledes lære hvordan du kan gøre UX-initiativer målbare og omsætte dem til Key Performance Indicators (KPI) med henblik på at synliggøre Return On Investment (ROI) - både eksternt for kunder og internt for beslutningstagere.

Hvem er kurset henvendt til?

Kurset henvender sig til projektledere og beslutningstagere samt ildsjæle med ønsket om eller ansvaret for at drive udviklingen af et UX-fokus. Investorer vil også have glæde af en forståelse for UX som investeringskritisk “due dilligence” vurderingsparameter af virksomheder.

Kurset har relevans på tværs af brancher (B2C, B2B), leverancer (produkt, service) og fagligheder (ingeniør, designer, UXer, programmør, projektleder, forretningsudvikler). Kurset henvender sig både til nyestartede og etablerede virksomheder, der ønsker at implementere og forankre UX som en del af den produktstrategiske værdileverance.

Hvad lærer du på kurset?

På kurset lærer du at forstå og diskutere værdien af UX for dit produkt eller service. Du vil få en teoretisk, metodisk og praktisk forståelse af emnet, der tilsammen gør det muligt for dig at skabe vedvarende forandring i den måde din virksomhed anskuer og arbejder med UX. Et fælles UX-sprog er en del af nøglen hertil.

Strategisk UX giver dig værktøjerne til, på tværs af dit udviklingsteam og organisationen som helhed, at arbejde med implementering af UX udviklingsværktøjer og udvikle en forretningsstrategisk UX-produktstrategi og vision.

Kurset gennemgår systematisk forskellige operationelle områder af UX-udvikling - det vil sige at du lærer præcis hvordan du intgrerer forudsigelige og målbare UX-processer i din virksomheds udviklingsprocesser, stategi og kultur.

 

Praktisk information:

Strategisk UX

Forankring af UX i din forreetning og organisation

9.500 Dkr. (eksklusiv moms)

Tidspunkt
Kurset afholdes fra kl. 9:00 - 16.30

• 30. & 31. oktober 2019

Sted
Dannebrogsgade 5
1660 København V.
(1200 meter fra Hovedbanegården)

Tilmelding og betaling
Meld dig til kurset herunder. Betaling sker via faktura vi sender til dig.

Tilmeld "Strategisk UX"

Baggrundslitteratur


Færdigheder du får på kurset

 

UX og din organisation

 • Sammensæt et effektiv UX-team

 • Organisatoriske faktorer der påvirker effektiviteten af UX

 • Organisatoriske indlejringer af UX-funktioner.

 • UX-fokuseret medarbejderudvikling.

 • UX og agile udviklingsprocesser (UX backlog).

 • Brug af UX underleverandører versus in-house færdigheder.

 • Udvikling af en personlig tilpasset UX-strategi til din virksomhed, dit produkt og udviklingsteam.

 • Undersøgelses- og datastrategi udvikling og validering.

 

UX og din forretning

 • Projektlederens UX-ABC guide.

 • Introduktion til uxValuEQ modellen.

 • UX og value chains.

 • uxDNA - produktets centrale egenskaber og UX.

 • Forretningsrelevans af UX / UX value propositions.

 • Return on investment og UX ift. din forretningsstrategi.

 • UX og funktionelle krav i tenderudbud.

 • UX og markedsføring.

 • Designstrategiske produktudviklingsmetoder.

 • UX og integration med agile produktudviklingsprocesser.

 • UX undersøgelsesmetoder og strategisk beslutningstagning.

 

Kursusprogram

 

Dag 1: UX og din forretning

 1. Introduktion til UX-begreber, teori & metode

 2. Forretningsstrategisk UX og Return on investment, ROI.

 3. Kvantificering og måling af UX: KPI og ROI.

 4. UX ift. markedsføring, sælgere, tender-udbud, total-cost-of-ownership.

 5. UX og din value chain.

Dag 2: UX og din organisation

 1. Organisatorisk UX og modenhedsniveauer.

 2. Forankring af UX i organisationen

 3. Kom i gang med UX: Forandringsledelse og argumentation for UX.

 4. UX og produktudvikling, projektledelse, agil, backlog, tracking tool.

 5. Stakeholder management.

 

Om underviseren

Rune Nørager er er Ph.D. i psykologi og har arbejdet med målinger af brugervenlighed og brugeroplevelsen i 15 år på tværs brugertyper, produkter og services. Rune har en solid baggrund indenfor eksperimentalpsykologien og underviser desuden som ekstern lektor på IT-Univeristet netop i brugervenlighed og brugeroplevelse - samt måling og kvantificering af denne.

Praktisk gennemførelse

Spørgsmål til kurset?

Hvis du har spørgsmål til kurset så kontakt gerne vores uxCampus undervisningsteam direkte.

Vi ønsker at vores deltagere får størst muligt udbytte af kurset, hvilket vil sige at viden bliver omsat til ændret praksis i deres virksomhed. Derfor er kurset sammensat så deltagerne får indsigt i relevante teorier, værktøjer, processer og metoder der hjælper deltagerne med at komme i gang når de igen er tilbage i deres daglige arbejde og skal prøve kræfter med UX.