Servicedesign

Design af komplekse servicesystemer

En service er et komplekst sammensat system af forskellige touchpoints brugerne møder på tværs af tid og sted. Servicedesign er værktøjet, der gør det muligt at integrere disse individuelle touchpoints i en sammehægende designet brugeroplevelse, der er forankret i en klar vision for din virksomheds forretningsstrategiske værdilevering

Hvorfor deltage i kurset?

Formålet med kurset i servicedesign er, systematisk at undersøge, visualisere, analysere og udvikle samspillet brugerne har med din service eller produkt, for at sikre konkurrencedygtige brugeroplevelser og dermed højere realiseret værdi på tværs af stakeholders (f.eks. kunder, medarbejdere, leverandører, samarbejdspartnere og investorer).

Når man arbejder med serviceleverancer, arbejder man med stor kompleksitet. Der er behov for orkestrering af mange aktiviteter og aktører og dette øger risiko for fejl og varierende serviceoplevelser. På kurset vil du lære at bruge servicedesign-værktøjer, der er udviklet til at konkretisere og skabe klarhed i kompleksitet, samt guide dig til effektivt at kunne arbejde med optimering og videreudvikling af din serviceleverance.

Hvem er kurset henvendt til?

Kurset i servicedesign er til dig der arbejder med processer, hvor der er brugere involveret. Det kunne f.eks. være i en udviklingsafdeling, i kundeservice eller i en afdeling der yder support internt. Brugerne kan både være eksterne kunder og interne folk. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage i kurset.
Inden kurset sender vi altid en række spørgsmål, for at etablere et kendskab til din forretning, og de interne og eksterne processer der er en del af værdileveringen samt dine erfaringer med servicedesign. Dette gør vi for at sikre et passende niveau, relevans og aktualitet for din forretning. Kurset afholdes som udgangspunkt på dansk men udbydes også på engelsk.

Det du lærer på kurset:

På kurset lærer du både den overordnede servicedesign tankegang, tilhørende teorier samt de helt praktiske værktøjer. Servicedesign er centreret omkring en række værktøjer som vi vil introducere, aktivere og træne. I løbet af workshoppen vil kursisterne få hands-on erfaring med brugen af disse værktøjer og vi vil arbejde med at gøre disse til en integreret del af deltagernes forståelsesramme. Hvert værktøj aktiveres med dybe indsigter i de involverede medarbejdere og kunders behov samt markedsforudsætninger.  

 

Praktisk information:

Servicedesign

Design af komplekse servicesystemer

9.500 Dkr. (eksklusiv moms)

Tidspunkt
Kurset afholdes fra kl. 9:00 - 16.30

• 15. & 16. oktober, 2019

Sted
Dannebrogsgade 5
1660 København V.
(1200 meter fra Hovedbanegården)

Tilmelding og betaling
Meld dig til kurset herunder. Betaling sker via faktura vi fremsender til dig.

Tilmeld mig
"Servicedesign"

Litteratur kurset baserer sig på. 

Færdigheder du får på kurset

 

Generelle færdigheder

 • Forstå brugernes univers gennem en systematisk analyse af behov og forventninger.

 • Analysere eksisterende servicedesigns med fokus på brugernes samspil med organisationens processer.

 • Identificere muligheder og udfordringer i de enkelte berøringspunkter (touchpoints) ud fra ekspertviden om brugeres adfærd og psykologi.

 • Udvikle og designe nye serviceløsninger.

 • Kondensere findings til indsigter som kan videreudvikles til nye forretningsgange, serviceløsninger eller værditilbud.

 • Teste og tilpasse nye serviceløsninger.

 • Foretage proof-of-concept prototypetest.

 • Udføre preformanceevalueringer og sikre dataopsamling.

Analyseværktøjer

 • Forventningsmapning.

 • Serviceøkologi.

 • Stakeholdermaps.

 • Brugerrejser.

 • Service Blueprint.

 • Touchpoint analyse.

 • Experience fellow.

 • Threshold mapping.


Kursusprogram

 

 

Dag 1

 • Værdileverance og oplevelse som vare

 • Design til kompleksitet, design på forskellige abstraktionsniveauer.

 • Servicedesign logik (brugerrejse, touchpoints, aktører, samspil, brugervenlighed)

 • Visuel tænkning med værktøjer (Serviceøkologi, brugerrejsen, service blueprint).

 • Forretningscasen for servicedesign (ROI, KPI, etablering af ejerskab).

 • Workshop 1: Mapning af en konkret brugergruppes brugerrejse, med fokus på touchpoint optimering.

 

Dag 2

 • Servicedesign-værktøjer tilresearch/data indsamling.

 • Servicedesign-værktøjer tiludvikling og innovation.

 • Best practice casesanalyse .

 • Workshop 2: Mapning af et serviceblueprint over din virksomheds værdilevering, med fokus på at optimere frontstage og backstage aktiviteter.

 


Praktisk gennemførelse

Vi ønsker at vores deltagere får størst muligt udbytte af kurset, hvilket vil sige at viden bliver omsat til ændret praksis i deres virksomhed. Derfor er kurset sammensat så deltagerne får indsigt i relevante teorier, værktøjer, processer og metoder der hjælper deltagerne med at komme i gang når de igen er tilbage i deres daglige arbejde og skal prøve kræfter med UX. 

Spørgsmål til kurset?

Hvis du har spørgsmål til kurset så kontakt gerne vores uxCampus undervisningsteam direkte.