Interviewteknikker.

Dialogiske ekspertværktøjer

Interviewet er et centralt redskab til at indhente viden og data fra brugere i alle dele af udviklingen af produkter og services. Både i de tidlige brugerindsigtsfaser, der sætter den strategiske retning, og i udvikling og implementeringsfasen, hvor design modnes via feedback fra brugere. På kurset sættes dialogen med brugerne i centrum, og du får metoder til at indsamle de indsigter, der gør det muligt at forankre designløsningen dybt i brugernes behov.

Hvorfor deltage i kurset?

I designprocessen af et produkt eller en service er det afgørende at forstå brugerens behov og oplevelser. En central metode til at opnå disse indsigter er interviewet. For at sikre vi får god data fra interviewet - pålidelig og rigtig - så skal vi sikre, at de måleinstrumenter vi bruger er præcise og avancerede nok. I interviewet er DU måleredskabet, og derfor får du bedre data, jo mere du ved om, hvordan man laver et godt interview.

Fundamentet for det gode interview er en række veludviklede psykologiske principper og værktøjer, som du lærer på kurset, hvorfor kurset undervises af psykologer.

Teorien omsættes løbende til praksis gennem øvelser, der tager udgangspunkt i dine arbejdsopgaver. På den måde får du praktisk erfaring med, hvordan principper og værktøjer anvendes.

Hvem er kurset henvendt til?

Kurset henvender sig til alle, der har kontakt med brugere. Enten som led i udvikligen af et produkt, service eller i forbindelse med generel opbygning af kundeindsigter.

Kurset kan bygge videre på din allerede eksisterende erfaring eller være det naturlige startpunkt for dig, der skal i gang med at arbejde med brugerundersøgelser.

Hvad lærer du på kurset?

Kursets formål er at give viden om, hvordan du bruger dig selv som et avanceret målereredskab til at skaffe god verbal data. Derfor lærer du om generelle psykologiske princippper og får en psykologisk forankret værktøjskasse til at facilitere samtalen. Du lærer derudover en række mere konkrete værktøjer, der kan bruges på tværs af udviklingsprocesen.

 

Praktisk information:

Interviewteknikker

Dialogiske ekspertværktøjer

9.500 Dkr. (eksklusiv moms)

Tidspunkt
Kurset afholdes fra kl. 8.30 - 16.30

• 4. & 5. december, 2019


Sted
Dannebrogsgade 5
1660 København V.
(1200 meter fra Hovedbanegården)

Tilmelding og betaling
Meld dig til kurset herunder. Betaling sker via faktura Vi fremsender en faktura til dig.

Tilmeld mig
"Interviewteknikker"

Baggrundslitteratur


Færdigheder du får på kurset

 

1. Grundliggende psykologiske færdigheder:

 • Sætte respondentens udgangspunkt i fokus og din egen forståelse i parentes

 • Bruge aktiv lytning til at styre og facilitere interviewet

 • Genkende almindelige faldgrupper i interviewet og vide, hvordan man undgår dem

2. Værktøjer til tidlige brugerindsigter:

 • Kunne iscenesætte interviewemnet gennem telefoninstruktioner

 • Kunne afdække respondentens mentale modeller ift. interviewemnet ved brug af Personal Construct (PeCo) skalaer og tegning som værktøj

 • Bruge skalaer til at indlede en dialog og til at supplere kvalitativ data med kvantitativ data

3. Værktøjer i brugertesten:

 • Tænke højt protokoller: Fordele og begrænsninger

 • Brug af task-analysen (PCA: Perception, Cognition og Action) til at stille de rette spørgsmål

 • Afdækning af brugerens opfattede brugervenlighed

 • Brug af skaler til at indlede en dialog om produktet

4. Best practice analyse og afrapportering af verbal data:

 • Personas og narrativer

 • Tematisk gruppering af verbal data bl.a. med Value Proposition Canvas

 • Formidling af mentale modeller

 • Brug af citater til at understrege analysens pointer

 • Redskaber til transkribering

 

Kursusprogram

Gennemgående for begge dage vil der være mange øvelser for at sikre praksisnær læring.

 

Dag 1

 1. Introduktion til Interviewteknikker: Rammesætning af interviewets formål og værdi i produktudvikling

 2. Hvordan indhenter man tidlige brugerindsigter?

 3. Hvad adskiller interviewet fra dagligdagssamtalen?

 4. Psykologiske principper til at facilitere interviewet

 5. Workshop: Faldgrupper i interviewet og hvordan man undgår dem

 6. Dialogiske ekspertværktøjer: Afdækning af brugerens mentale modeller

Dag 2

 1. Best practice dataanalyse og afrapportering af verbale brugerindsigter

 2. Interviewet i brugertesten: Fokus i forskellige typer brugertest

 3. Tænke højt protokoller og hvornår de bruges

 4. Hvordan motiverer systematiske observationer i brugertesten interviewet? (Task analyse og PCA)

 5. Undersøgelse af brugerens oplevede brugervenlighed

 6. Afrunding og evaluering

 

Praktisk gennemførelse

Vi ønsker at vores deltagere får størst muligt udbytte af kurset, hvilket vil sige at viden bliver omsat til ændret praksis i deres virksomhed. Derfor er kurset sammensat så deltagerne får indsigt i relevante teorier, værktøjer, processer og metoder der hjælper deltagerne med at komme i gang når de igen er tilbage i deres daglige arbejde og skal prøve kræfter med UX. 

Spørgsmål til kurset?

Hvis du har spørgsmål til kurset så kontakt gerne vores uxCampus undervisningsteam direkte.

 

Om underviseren

Rune Nørager er Ph.D. i psykologi og har arbejdet med målinger af brugervenlighed og brugeroplevelsen i 15 år på tværs afbrugertyper, produkter og services. Rune har en solid baggrund indenfor eksperimentalpsykologien og underviser desuden som ekstern lektor på IT-Univeristet netop i brugervenlighed og brugeroplevelse - samt måling og kvantificering af denne.