Privatlivspolitik

Sidste opdateret: 2. april 2019

Designpsykologi (”vi”, ”vores”, ”os”) er optaget af at beskytte dine personoplysninger.

Du bedes venligst læse Persondatapolitikken grundigt igennem for at forstå, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Generelt


Vi behandler typisk følgende informationer om dig:

  • Navn

  • Stillingsbetegnelse

  • Højeste fuldførte uddannelse

  • Fødselsår

  • Kontaktinformation (Mailadresse & telefonnummer)


Informationer vi modtager fra dig eller vores kunder


Vi indsamler følgende oplysninger om dig, når du deltager i brugertest eller lignende undersøgelser:

  • Dit samtykke til deltagelsen

  • Dine (anonymiserede) svar og evt. kommentarer i en given brugerundersøgelse i følgende formater:

  • Lyd

  • Video

  • Tekst


Informationer vi indsamler direkte fra digFormålet med indsamling og behandling af dine data er at varetage vores eller vores kunders interesse i at analysere og udvikle produkter eller services. Herudover foretager vi også statistiske, videnskabelige og historiske analyser, der har til formål at belyse, udvikle eller forbedre et produkt eller en service.

Når vi henvender os til dig første gang for at indhente dit samtykke til deltagelse, vil du modtage nærmere information om formålet med den konkrete brugerundersøgelse.

Formål


Din besvarelse af undersøgelsen indgår, sammen med alle øvrige respondenters besvarelse af den samme undersøgelse, i en analyse som anonymiseret data. Analysen vil senere blive præsenteret for vores kunder i form af en præsentation eller rapport. Dine data vil altid blive anonymiseret inden resultaterne præsenteres for andre end os.

Profilering


De indsamlede oplysninger opbevares så længe, som vores analysearbejde vedstår (typisk op til 3 mdr.). Oplysningerne vil blive slettet så snart final rapport er overleveret til kunden hvilket typisk er senest efter 3 mdr. ffter indsamlingstidspunktet.

Såfremt vi har grund til at opbevare dine oplysninger, som led i beskyttelsen af vores juridiske interesser, herunder fx lovkrav eller tvister, forbeholder vi os at opbevare dine oplysninger i længere tid og minimum indtil sagens afslutning.

Opbevaringstid


Vi deler dine anonymiserede oplysninger med den kunde, som vi udfører undersøgelsen på vegne af.

Når det er nødvendigt for, at vi kan foretage undersøgelsen og analysen, deler vi herudover dine oplysninger med følgende:

Sikkerhedsgodkendte databehandlere, som hjælper designpsykologi med IT- eller andre tjenesteydelser

Ingen af disse tredjeparter er berettiget til at anvende dine oplysninger til egne formål, som fx markedsføring eller salg af dine oplysninger.

Uden for de nævnte tilfælde deler vi kun dine oplysninger med andre, hvis vi er forpligtet hertil som følge af lovgivningen, eller for, at vi, kan beskytte vores interesser i en juridisk tvist.


Deling af dine oplysninger


Alle dine oplysninger opbevares på servere in-house hos Designpsykologi eller på krypterede harddiske så længe analysefasen pågår (se mere information under sektionen: Opbevaringstid).

Vi opretholder fornødne organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne i Danmark og EU.

Sikkerhed


Vi behandler alle dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke.

Du er velkommen til at kontakte os for at få indsigt i den personlig data vi opbevarer om dig. Du kan også til en hver tid vælge at trække dit samtykke om opbevaring af data tilbage. Du kan skrive til os på Rikke@designpsykologi.dk og oplyse hvilken brugerundersøgelse du har været med i samt dit navn.

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarlig, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Dine rettigheder