Brugervejledninger

Assisting User Interfaces, AUI

Dit produkts potentiale understøttes af sekundære teknologier som brugervejledninger. Derfor bør de designes og kvalitetssikres med samme omhu som selve dit produkt.  

Hvorfor deltage i kurset?

Brugervejledninger er et bredt felt der dækker installationsmanualer, fejlsøgning, samlevejledninger, quick reference guides og meget mere. Dette kursus omhandler alle former for trykte dokumenter der skal hjælpe brugere.

På kurset lærer du at forstå trykte brugervejledninger samt hvordan de bidrager til brugeroplevelsen af dit produkt. Du vil få en metodisk og praktisk forståelse for hvordan du systematisk kan arbejde med at udvikle værdiskabende brugervejledninger, der faciliterer sikker og korrekt brug af dit produkt fra første on-boarding og gennem resten af produktets livscyklus.

En brugervejledning kan ofte blive tilsidesat og nedprioriteret i produktudviklingen eller lavet som en sidebemærkning sidst i processen - men i virkeligheden kan brugervejledningen med fordel ses som en højteknologisk og central del af brugergrænsefladen - med et stort potentiale for at sikre en helstøbt brugeroplevelse.

På kurset arbejder vi ud fra vores ekspertviden om hvordan mennesker fungerer og interagerer med teknologi. Det giver dig værktøjerne til at skabe den optimale brugervejledning, der medregner brugernes perspektiv og forståelse. Hermed sikres at du kan forholde dig kvalificeret til de mange spørgsmål, der naturligt opstår i udarbejdelsen af en brugervejledning.

Hvem er dette kursus henvendt til?

Kurset henvender sig til projektledere, designere, grafikere og udviklere der arbejder med at producere trykte brugervejledninger samt ildsjæle med ønsket om eller ansvaret for at drive udviklingen af et brugervejledningsprojekt.

Kurset er for fagfolk der er garvede, såvel som uerfarne, i udarbejdelsen af brugervejledninger. Det kan ligeledes bidrage på alle stadier i uviklingen af brugervejledninger. Inden kurset sender vi en række spørgsmål, for at forstå deltagernes erfaringsniveau og hvor de er i udviklingsprocessen. På den måde kan vi skræddersy kurset så du får maksimalt udbytte.

Kurset har relevans i forhold til alle trykte brugervejledninger på tværs af brancher (B2C, B2B), leverancer (produkt, service) kompleksitet og lignende.

Kurset afholdes som udgangspunkt på dansk men udbydes også på engelsk.

Det du lærer på kurset: 

Vi har udviklet en række ekspertværktøjer, der fortæller dig specifikt, hvordan du kan designe brugervejledninger af høj kvalitet, der gør at brugerne får mest mulig ud af dine produkter. Igennem workshops vil du få hands-on-erfaring med at anvende vores omfattende sæt af design-guidelines. Her finder vi frem til de specifikke designmæssige retningslinjer for den følgende udvikling af din brugervejledning, så du kan komme hurtigt videre efter kurset.

Med vores værktøjskasse går vi analytisk og metodisk til værks og analyserer muligheder og begrænsninger i udformingen af brugervejledningen ud fra flere lag:

 • Det fysiske medie

 • Sidernes komposition

 • Grafik, billeder og illustrationer

 • Tekst, wording, tone of voice, narrativ

Vigtigst af alt kigger vi på samspillet og den gensidige understøttelse mellem disse lag.

Praktisk information:

Brugervejledninger

Assisting User Interaction, AUI

9.500 Dkr. (eksklusiv moms)

Tidspunkt
Kurset afholdes fra kl. 9:00 - 16.30

• 14. & 15. august, 2019
• 23. & 24. oktober, 2019


Sted
Dannebrogsgade 5
1660 København V.
(1200 meter fra Hovedbanegården)

Tilmelding og betaling
Meld dig til kurset herunder. Betaling sker via faktura vi sender til dig.


Tilmeld mig "Brugervejledninger"

Baggrundslitteratur


Færdigheder du får på kurset

 

Analytiske færdigheder

 • Ibrugtagningsanalyse og touch-point afdækning.

 • Gennemgang af vores helstøbte sæt af design drivers og guidelines med konkrete og visuelle eksempler.

 • Lær at forstå brugernes skiftende behov - fra første møde med et produkt til ekspertbruger.

 • Hvad skal ligge i brugervejledning og hvad skal ligge i brugergrænsefladen.

 • Indsigt i de rammer den menneskelige psykologi sætter for enhver brugervejledning.

 

Praktiske færdigheder

 • Anvendelse af design guidelines på konkrete produkter.

 • Lær at designe til forskellige brugere og brugsscenarier.

 • Solid erfaring med brug af ekspertværktøjer i designet af din brugervejledning.

Strategiske færdigheder

 • Lær hvordan brugevejledninger kan bruges til at realisere den potentielle værdi af jeres produkt.

 • Return on investment - værdien - af en god brugervejledning.

 • Visualiseringsværktøjer til at give projektholdet en fælles forståelse af udviklingsprocessen.

 

Kursusprogram

 

Dag 1: Brugervejledning med brugeren i fokus

 1. Introduktion til brugervejledninger: Det store overblik

 2. Brugerens rejse: Hvordan designer man til forskellige typer af brugere, så både begyndere og ekspertbrugere får maksimal værdi ud af dit produkt?

 3. Hvad gør en brugervejledning brugervenlig?

 4. Ekspertværktøjer: design guidelines + eksempler

 5. Gruppearbejde med cases: Vi arbejder med at anvende guidelines på eksisterende produkter samt med hvordan de kan anvendes på nye produkter.

Dag 2: Design med ekspertværktøjer

 1. Gennemgang af fire prottypiske cases som opvarmning til workshops med de ekspertbaserede dsign guidelines.

 2. Workshop - Vejledningens fysiske format

 3. Workshop - Layout og komposition

 4. Workshop - Det grafiske indhold

 5. Workshop - Tekst, wording og tone of voice.

 6. Din handlingsplan: Første skridt og dem der kommer efter.

 

Praktisk gennemførelse

Vi ønsker at vores deltagere får størst muligt udbytte af kurset, hvilket vil sige at viden bliver omsat til ændret praksis i deres virksomhed. Derfor er kurset sammensat så deltagerne får indsigt i relevante teorier, værktøjer, processer og metoder der hjælper deltagerne med at komme i gang når de igen er tilbage i deres daglige arbejde og skal prøve kræfter med UX. 

Om underviseren

Karl Møller er Cand.mag i kogntitiv semiotik og arbejder med analyse og design af interaktionen imellem bruger og produkt. Han er specialiseret i hvordan det sprog man bruger og de fortællinger man benytter omsættes til brugeres tænkning og adfærd. 

Spørgsmål til kurset?

Hvis du har spørgsmål til kurset så kontakt gerne vores uxCampus undervisningsteam direkte.