Brugerteknologi er lige så forretningskritisk  som virksomheders kerneteknologier. Vi arbejder derfor tæt sammen med vore kunders faglige kompetencer, så forankring og blivende resultater sikres. Vi lærer fra os gennem løsning af de konkrete opgaver, så du får indsigt i vores metodikker, værktøjer og tænkning.

 

 

UX i produktudvikling / R&D 


ux360
Vi designer dit produkts brugergrænseflade (mekanisk, grafisk, brugervejledninger, emballage).


uxreview
Ekspertbaseret review af dit produkt, med en klar diagnose og konkrete bud på forbedringer.


uxdesign guidelines
Få en detaljeret og tilpasset ux kravspecifikation som add-on til produkt backlog i agile udviklingsprocesser.


uxdesign drivers
Integrer, understøt og faciliter ux-fokus i produktudviklingen med klare, konkrete og operationelle ux-mål.


uxtracking tool
Understøt løbende kvalitetssikring, validering, styring og ledelse af ux i udviklingsprojekter med et integreret værktøj.

Måling og kvantificering af UX


uxdesign probe
Udvid brugerforståelsen og løsningsrummet med eksplorative innovations-designprober.


uxmåling
Mål, dokumenter og benchmark performance og brugeroplevelsen af dit produtk eller service.


uxfaktorisering
Identificer og forstå relevante sensoriske og oplevelsesmæssige dimensioner ved dit produkt eller service.


uxmetodikker, værktøjer og data
Få tilpasset og implementeret metodikker og værktøjer, der giver relevante data og indsigter til at drive din produktudvikling.


uxtest- og undersøgelsesdesign
Test- og undersøgelsesdesign der sikrer optimal kvalitet og værdi af brugerundersøgelser.


ux1p fænomenologi
Fænomenologiske simulationsværktøjer giver en dyb 1. persons forståelse og indlevelse i dine brugere og deres behov.

Strategisk og organisatorisk UX 


uxdesignDNA & forretningsstrategi
Opbyg et forretningsstrategisk fokus på brugeroplevelsen og differentiering på markedet med ux.


uxdue dilligence review
Etabler et solidt og transparent beslutningsgrundlag for teknologiers duelighed og potentiale med fokus på ux.


uxorg. audit
Kortlæg organisatorisk ux-modenhed og identificer muligheder for at styrke den på kort og langt sigt.


uxoperationalisering
Strukturer og operationaliser ux-indsigter, og effektiviser processen fra koncepter over prototyper til markedet.

 

Samarbejdspartnere

 

Hos designpsykologi supplerer vi vores fokus på produktudvikling og brugergrænseflader med strategiske samarbejdspartnere. Det muliggør komplette leverancer inden for design og udvikling af produkter, brugergrænseflader og services. 

 

Faglige tilknytninger

 

Vi er forankret i universitetsverdenen, hvor vi gennem undervisningsforløb bidrager med vores specialistkompetencer, samt udvikler og skærper vores faglige profil i samspil med andre forskere.

 
uni-a.png