Brugerdrevet design

User Centred Design, UCD

Dit produkt bliver først relevant og værdiskabende for dine brugere når det passer til deres behov og brugssammenhæng. En simpel ny produktfunktion eller designændring til 0,5% af de samlede udviklings- og produktionsomkostninger kan øge værdien for brugerne med en faktor 4.

Hvorfor deltage i kurset?

Brugerdrevet design (UCD) er en process-væktøjskasse, der hjælper dig til systematisk at indsamle relevant viden om dine brugeres behov og kanalisere denne viden struktureret ind i produktudvikling.

Hvor Human Centeret Design lærer dig mennesket at kende, så lærer User Centered Design dig dine brugere at kende. Ud over at tilpasse din teknologi til dine brugere, så kan brugercenteret design også blive brugerdrevet - dvs. bidrage til at videreudvikle din teknologi.

Hvem er dette kursus henvendt til?

Hvis du arbejder med produktudvikling er brugerdrevet design et must! Uanset hvad dit produkt er, så vil brugderdrevet design afdække indsigter, der er afgørende for dit produkts success.

Det du lærer på kurset: 

Kurset giver dig en grundig introduktion til den brugerdrevne process, og tager dig igennem alle faser ift. praktisk udførelse, metoder og værktøjer.

Du får et overblik over brugerdrevne processer, så du kan projektplanlægge relevante aktiviteter i din virksomheds produktudviklingsforløb, uanset om du arbejder agilt eller med stage-gate forløb.

Der vil være fokus på fire faser i den brugerdrevne proces:

 1. Brugerindsigter

 2. Koncept- og prototypeudvikling

 3. Evaluering

 4. Udvikling og implementering

Kurset har stor berøringsflade med UX-Ekspertværktøjer (HCD) og Måling af UX, da brugerdrevet udvikling trækker på disse kompetencer. Hvor disse to kurser går i dybden med udførelsen af brugertest og brug af ekspertanalyser, så har brugerdrevet design fokus på selve udviklingsprocessen og planlægning af relevante aktiviteter.

Praktisk information:

Brugdrevet design

User Centered Design, UCD

9.500 Dkr. (eksklusiv moms)

Tidspunkt
Kurset afholdes fra kl. 9:00 - 16.30

• 9. & 10. oktober, 2019
• 4. & 5. marts, 2020

Sted
Dannebrogsgade 5
1660 København V.
(1200 meter fra Hovedbanegården)

Tilmelding og betaling
Meld dig til kurset herunder. Betaling sker via faktura vi fremsender til dig.

Tilmeld mig
"Brugerdrevet design"

Baggrundslitteratur


Færdigheder du får på kurset

 

1. Brugerindsigter

 • Brugerresearch

 • Brugerinddragelse

 • Personas og brugsscenarier / use cases

 • Brugerdrevne kravsspecifikationer

 • Ideation

2. Prototypeudvikling

 • Mock-ups: Low + High fidelity

 • Konceptuelle modeller

 • Konceptvisualisering

3. Evaluering, test og brugerfeedback

 • Typer af brugerfeedback

 • Planlægning og brug af formative brugerstudier

 • Re-design og optimering af designløsninger

 • Forankring af UX-indsigter i udviklingsprocessen

4. Udvikling og implementering

 • Planlægning og brug af summative brugerstudier

 • Kvalitetssikring af UX-kravsspecifikationer

 • Identifiaktion af UX-kritiske beslutninger

 • Tracking og UX-backlog

 

Kursusprogram

 

Dag 1: Værktøjer

 1. Strategisk værdi af brugerdrevet design

 2. Undersøgelsesmetoder

 3. Fra brugerindsigter til kravsspecifikationer

 4. Fra kravsspecifkationer til prototyper

 5. Iterativ udvikling af prototyper

 6. Brugertests og optimering af designløsninger

Dag 2: Den brugerdrevne process

 1. Skabelon for en brugerdrevet designproces

 2. Agile metoder og stage-gate ift UCD

 3. Minimal viable product - med fokus på UX

 4. Centrale aktører i brugerdrevet design

 5. Workshop: udvikling og skitsering af individuelle UCD-forløb.

 

Litteratur til kurset

Ved kursustilmelding får du afgang til en litteraturside med materiale der kan downloades. 

Praktisk gennemførelse

Vi ønsker at vores deltagere får størst muligt udbytte af kurset, hvilket vil sige at viden bliver omsat til ændret praksis i deres virksomhed. Derfor er kurset sammensat så deltagerne får indsigt i relevante teorier, værktøjer, processer og metoder der hjælper deltagerne med at komme i gang når de igen er tilbage i deres daglige arbejde og skal prøve kræfter med UX. 

Spørgsmål til kurset?

Hvis du har spørgsmål til kurset så kontakt gerne vores uxCampus undervisningsteam direkte.

Om underviseren

Rune Nørager er Ph.D. i psykologi og har arbejdet med målinger af brugervenlighed og brugeroplevelsen i 15 år på tværs afbrugertyper, produkter og services. Rune har en solid baggrund indenfor eksperimentalpsykologien og underviser desuden som ekstern lektor på IT-Univeristet netop i brugervenlighed og brugeroplevelse - samt måling og kvantificering af denne.