indpsight

Hvordan vi ser verden og bruger vores værktøjer til at gøre en forskel for vores klienter og deres kunder

 

 

For mange Amagerhylder i designanalyser

Fra deskriptive til præskriptive analyseværktøjer

Hvorfor får vi ikke større udbytte af vores brugerundersøgelser og designanalyser? Det spørgsmål sidder mange virksomheder med. Årsagen til problemet er tit at virksomhederne alene bruger overbliksskabende, deskriptive analyseværktøjer, der ikke formår at løfte kompleksiteten i opgaven. For at være værdiskabende må et godt analyseværktøj i tillæg rumme præskriptive elementer funderet i ekspertviden.

 

 
in(dp)sight vol. 2 udkommer til januar 2017

in(dp)sight vol. 2 udkommer til januar 2017

indpsight 2 - udkommer januar 2017

Empati i design

 

Morning in(dp)sights

 

 

Morning in(dp)sight #2 17.2.2017

Brugervenlige brugervejledninger. Vi har udviklet design- og analyseværktøjer Assisting User Interaction - AUI - til at arbejde med værdiskabende supplerende elementer til dit produkt eller service.

 
 

Morning in(dp)sight #1. 3.2.2017

The UX lineup: Praktiske og strategiske forskelle på uxDNA, uxVector, uxDriver, uxPrinciple, uxGuideline, uxHeuristic.

 

Public talks and keynotes


 
had

CPH Behavioural Economics Network. 

Applied Behavioural Science in Design. Presentation at Nørrebro Bryghus together with Peter Urban, Design researcher at Novo Nordisk.