Behaviour and design psychology realises the potential in your technology

 
 
 
 

User technology is the expertise we use to the design the user interface of your product and service.

 
 

We are experts in behaviour and design psychology. This enables us to add advanced user technology to the user interface of your product or service in order to ensure that your users realize the full potential of your product.

We employ the user experience (ux) as a broad terminology for all aspects of the user interface that contributes to successfully products and services.

 

ux-tools optimised for your needs

 

Our ux-tools and services are used in organisations where a deep understanding of users and their behaviour is business critical. Our tools makes it possible to employ a knowledge driven, precise and evidence-based approach to business critical design challenges - exactly as you already do with other aspects of your business.

In addition to specialist tools that supplement user centred design we assist with behavioural insights in relation to R&D, marketing, and corporate strategy

 

 
 
 

 

Our expertise help create products and services users love to use

 
 

Den gode brugeroplevelse er ikke en magisk kvalitet, der tilføjes et produkt eller en service. Den afspejler en dyb indsigt i menneskers psykologi og samspil med omverden. Vores designpsykologiske ekspertværktøjer bidrager med denne viden, så brugerdrevet produktudvikling kan blive ligeså højteknologisk, eksplicit, datadrevet og valideret som de øvrige metoder og værktøjer, din virksomhed arbejder med.

 

voreskunder