Adfærds- og designpsykologi realiserer potentialet i din teknologi.  

 
 

Brugerteknologi er den ekspertise, vi bruger til at designe dit produkts brugergrænseflade. 

 

Vi er eksperter i adfærds- og designpsykologi. Derfor kan vi tilføre brugergrænsefladen i dit produkt avanceret brugerteknologi, der sikrer, at værdipotentialet i dit produkt realiseres.

Vores ekspertværktøjer gør det muligt at arbejde dybdegående, præcist og evidensbaseret med de forretningskritiske adfærdsproblemstillinger, der knytter sig til dit produkt - præcis som du allerede gør med din øvrige forretning. 

Vi anvender brugeroplevelsen (engelsk user experience, ux) som samlebetegnelse for alle de service-  og produktegenskaber i brugergrænsefladen, der bidrager til at skabe en success. 

 

ux værktøjer målrettet dit behov

Vores ux værktøjer og leverancer bruges bredt i organisationer, hvor en dyb forståelse af brugerne er forretningskritisk.

Ud over målrettede værktøjer til brugercentreret produktudvikling understøtter vi R&D, markedsføring, beslutningstagere og strategi. 

 
 

Vores ekspertise bruges på tværs af brancher og bidrager til at skabe produkter og services brugerne elsker

 

Den gode brugeroplevelse er ikke en magisk kvalitet, der tilføjes et produkt eller en service. Den afspejler en dyb indsigt i menneskers psykologi og samspil med omverden. Vores designpsykologiske ekspertværktøjer bidrager med denne viden, så brugerdrevet produktudvikling kan blive ligeså højteknologisk, eksplicit, datadrevet og valideret som de øvrige metoder og værktøjer, din virksomhed arbejder med.

 

voreskunder